Store

BioFix Grease (Dạng Liquid) – Vi sinh xử lý mỡ

Mô tả

Sự pha trộn tổng hợp của bảy chủng vi khuẩn đã được lựa chọn cho khả năng xử lý: lipase cao, chịu được môi trường pH thấp, biosurfactant, chất thải hữu cơ, và giảm mùi của các axit béo dễ bay hơi. Trong thời gian 48 tiếng phá hủy hầu như hoàn toàn > 90% lượng dầu mỡ trong đường ống , bẫy mỡ khó phân hủy.

Đường cống dẫn và kích thước đường ống:

Kích thước ống (mm)

Liều lượng (ml)

Tần suất sử dụng

50

100

2 lần/ tuần

100

200

2 lần/ tuần

150

300

2 lần/ tuần

200

400

2 lần/ tuần

Để tìm hiểu về sản phẩm BioFixTM Grease quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0945.291.119 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá.
Theo Biofixvn.net.